X-ray و X-ray-CT

[dt_sc_one_half first]

X-ray و X-ray-CT

X-ray و X-ray-CT: بدیهی است که اشعه X اطلاعات تشخیصی ارزشمندی را در انواع برنامه های کاربردی در اختیار قرار می دهد. رادیو گرافی Unenhanced آناتومی اسکلتی را نشان می دهد، تصویربرداری با کنتراست رویت عروق را تسهیل می کند و روش های اختصاصی همانند سنجش تراکم استخوان اطلاعات کمی را ارائه می دهد. معمولا تصویربرداری های اشعه ایکس دو بعدی و CT – سه بعدی در بسیاری از جهات شبیه به یکدیگر هستند.

در تصویر بالا تصویر برداری اشعه ایکس دوبعدی نشان داده شده است. نمونه هایی از (A) رادیو گرافی، (B) آنژیوگرافی، و (C) سنجش تراکم استخوان در یک موش را نشان می دهد. اساس ابزار اشعه ایکس که برای حیوانات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد با آنچه در بالین مورد استفاده قرار می گیرد تفاوتی ندارد. تفاوت اصلی در نیاز به میزان وضوح بالاتر است. بنابراین از اجزای ویژه ای همانند لوله های اشعه ایکس با اسپات های بسیار کوچک کانونی، به اصطلاح micro – focus tubes ، و آشکارسازهای تصویر با عناصر آشکارساز کوچک به منظور تولید تصاویر واضح استفاده می شود.

اصول تصویربرداری( Micro – CT , X – Ray CT): حدود سه دهه است که از میکرو سیتی در موارد مختلف استفاده می گردد. کاربردی رایج از میکروسی تی در پژوهش های پری کلینیکال کمی سازی سه بعدی ساختار استخوانی ترابکولار رت و موش است که امروزه بخش مهمی در توسعه عوامل محافظت کننده از استخوان در برابر پو کی استخوان می باشد.

شکل زیر تصویربرداری میکروسیتی در شرایط آزمایشگاهی را نشان می دهد. (A) اسکنری که برای وضوح بسیار بالا راه اندازی شده است را نشان می دهد. (B) تابع انتقال مدولاسیون اندازه گیری شده رزولوشن زیر ۶ میکرومتر را نشان می دهد. (C) نمایش سه بعدی یک نمونه بیوپسی استخوان است. (D)  نمایش سه بعدی از قسمتی از استنت عروق برای کنترل کیفیت تولید است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top