SURVEY Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
 1. In the presence of a uniform magnetic field, hydrogen protons1
 2. آیا شیوه ارائه مطالب آموزشی از نظر شما مناسب است؟1
 3. آیامطالب آموزشی برای شما کاربردی بوده است؟1
 4. حجم مطالب ارائه شده مناسب است؟1
 5. بخشی برای طرح سوالات مرتبط با مطالب ارائه شده را لازم میدانید؟1
 6. آیا مطالب آموزشی با موضوع “بررسي تحولات تكنولوژي ام.آر.آي. درگذرزمان” برای شما مفید بوده است؟1
 7. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” استاندارد ها و چک لیست ها ی مراکز تصویربرداری” برای شما مفید بوده است؟1
 8. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” تصویربرداری حیوانات کوچک” برای شما مفید بوده است؟1
 9. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” فيزيك و تكنيك تصويربرداري ام.آر.آي” برای شما مفید بوده است؟1
 10. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” تصويربرداري تشدید مغناطیسی عملکردی (اف.ام.ار.ای)” برای شما مفید بوده است؟1
 11. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” صويربرداري ديفيوژن وزني و تنسوري (دی.تی.ای)” برای شما مفید بوده است؟1
 12. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” تصویربرداری تشدید مغناطیسی مالتیپل اسکلروزیس” برای شما مفید بوده است؟1
 13. آیا مطالب آموزشی با موضوع ” تصویربرداری تشدید مغناطیسی سیستم اسکلتی عضلانی” برای شما مفید بوده است؟1
 14. چه زمانی برای ارائه مطالب آموزشی مناسب است؟1
 15. محتوای مطالب آموزشی در چه زمینه برای شما کاربردی تر است؟1
 16. موضوعات کاربردی جهت ارائه شدن از دیدگاه شما کدامند؟1
 17. نظرات خود را در مورد محتوای مطالب و شیوه ارائه مطرح بفرمایید1
Back to: SURVEY