MP-RAGE

[dt_sc_one_half first]

MP-RAGE

MP-RAGE:درTurboFLASH  (FSPGR, TFE) از2D به 3D اثر پالس inversion که در ابتدای acquisition اعمال می شود در حین acquisition از بین می رود که به دلیل تعداد زیاد پالس های تحریکی و زمان نسبتاً طولانی 3D acquisitions است که این مسئله می تواند با تکرار پالس inversion، در تکنیکی به نام magnetization-prepared rapid gradient echo (MP-RAGE)  رفع شود.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، MP-RAGE شامل یک پالس وارونگی غیر انتخابی (180 درجه) است که به دنبال آن مجموعه ای از گرادیان اکوها در TE کوتاه (2-4 میلی ثانیه) و زاویه تلنگر کوچک (5- 12º) بدست می آید. معمولا برای این تکنیک یک ​​TI متوسط 600-900 میلی ثانیه و TR طولانی تقریباً 2000 میلی ثانیه استفاده می شود.

پس از پالس 180 درجه non-selective، Mz معکوس می شود و با مکانیسم آسایش T1 در بازه زمانی TI بازیافت می شود و سیگنال زمانی با استفاده از یک spoiled GRE (“Turbo-FLASH”) با زاویه تلنگر پایین بدست می آید. کنتراست MP-RAGE به شدت با کنتراست T1 تعیین می شود، اما دانسیته پروتونی و اثرات T2* روی آن تاثیر می گذارد. استفاده از پهنای باند بالا و دوره ی جمع آوری داده ی کوتاه باعث کاهش اثرات  susceptibility از جمله eddy currents مرتبط با فلز می شود. این روش به عنوان یک روش ایزوتروپیک برای تصویربرداری از مغز با وزن T1 استفاده می شود.

MP-RAGE برای تصویربرداری با وزن T1 چندین مزیت دارد. بر خلاف تصویربرداری 2D  مولتی اسلایس، کدگذاری slab در 3D acquisitions  در MP-RAGE ، امکان تصویربرداری با برش های نازک و continuous coverage را در یک زمان اسکن مناسب (5 دقیقه یا کمتر در 3 T) فراهم می کند.  وارونگی  مغناطش اجازه می دهد تا کنترل بهتری بر وزن T1  وجود داشته باشد وکنتراست T1 بزرگتر و بهتری در مقایسه با  تصویربرداری اسپین اکو و 2D گرادیان اکو داشته باشیم.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top