دوره مقدماتی تا پیشرفته ام.آر.آی قلب

در دوره ی 4 روزه، مقدمات ام آر آی قلب مثل پروتوکل های روتین ام آر آی قلب، تصویربرداری ساختاری، تصویربرداری عملکردی، تصویربرداری پرفیوژن، MRA  شریان کرونری قلب توضیح داده خواهند شد و چگونه به صورت عملی تصویر های LGE بسازیم.

هدف از این دوره رشد دانش استفاده از ام آر آی به جای روش های تهاجمی مثل بیوپسی یا انژوگرافی است. و بین شرکت کنندگان بحث خواهد شد که چگونه به عنوان تکنیسین ام ار ای جایگاه بهتری داشته باشند.

بعد از اتمام دوره شرکت کنندگان باید بتوانند به موضوعات زیر مسلط شوند:

 • Anatomy and physiology of the heart
 • ECG/EKG in cardiac MRI
 • Prospective/retrospective triggering
 • CMR pulse Sequences
 • Black and bright blood Imaging
 • Segmenting MRI Imaging (single-shot cardiac MRI)
 • Functional imaging such as cine view, etc.
 • Structural imaging such as T1, T2, STIR, etc.
 • Cardiac Mapping
 • Flowmetry
 • Perfusion Imaging
 • Late gadolinium enhancement (LGE) by cardiac MR (CMR)

دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی رادیولوژی به عنوان تکنیسین رادیولوژی یا کارشناسان ارشد رادیولوژی که در دپارتمان ام ار ای جایگاهی دارند یا مشغول به کارند.

 •  15 الی 18 مرداد
 • تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان پرویز کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی

Cardiac MRI