دوره فیزیک متوسطه ام آر آی

دوره فیزیک ام آر آی

یکی از بزرگترین اهداف جامعه پزشکی ، تشخیص زود هنگام بیماری و ارزیابی پاسخ به درمان با روش های غیر تهاجمی مانند ام آر آی است، با توجه به این اهمیت فراوان این موضوع، جامعه پزشکی ما نیازمند وجود متخصصین و کارشناسان کارآزموده و آموزش دیده برای کار با دستگاه ام آر آی و تفسیر تصاویر مربوط به آن است. این کارشناسان باید بتوانند علاوه بر انجام کاملا صحیح تصویربرداری های روتین ام آر آی ، تصویربرداری های پیشرفته مانند MRS،DWI ، PWI ، DTI ، fMRI و غیره را نیز به خوبی انجام دهند. به علت وجود خلا بزرگی که در این زمینه در اکثر مراکز تصویربرداری ام آر آی وجود دارد، بر آن شدیم که با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی زمینه ام.آر.آی، از سطح مقدماتی تا پیشرفته ،این خلا را تا حد امکان کاهش داده و گام موثری در زمینه تشخیص و بهبود بیماران برداریم.

گروه مجری،  پنجمین دوره آموزشی متوسطه ام ار ای را  در حال برگزاری است و  برای کاربردهای بالینی در مراکز تصویربرداری و شرکت های تصویربرداری ام.آر.آی در 4 دوره برگزار کرده است. همچنین، این گروه برگزار کننده سلسله دوره های آموزشی ام.آر.آی از مقدماتی تا پیشرفته می باشد.

یکی از بزرگترین اهداف جامعه پزشکی ، تشخیص زود هنگام بیماری و ارزیابی پاسخ به درمان با روش های غیر تهاجمی مانند ام آر آی است، با توجه به این اهمیت فراوان این موضوع، جامعه پزشکی ما نیازمند وجود متخصصین و کارشناسان کارآزموده و آموزش دیده برای کار با دستگاه ام آر آی و تفسیر تصاویر مربوط به آن است. این کارشناسان باید بتوانند علاوه بر انجام کاملا صحیح تصویربرداری های روتین ام آر آی ، تصویربرداری های پیشرفته مانند MRS،DWI ، PWI ، DTI ، fMRI و غیره را نیز به خوبی انجام دهند. به علت وجود خلا بزرگی که در این زمینه در اکثر مراکز تصویربرداری ام آر آی وجود دارد، بر آن شدیم که با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی زمینه ام.آر.آی، از سطح مقدماتی تا پیشرفته ،این خلا را تا حد امکان کاهش داده و گام موثری در زمینه تشخیص و بهبود بیماران برداریم.

هدف اختصاصی دوره متوسطه آموزش بحث های تکنیکال و بالینی به کارشناسان و مباحث مفهومی برای آموزش های فیزیک پیشرفته مانند روش های IR،حذف حرکت و یا روش های حذف چربی،روش های پر کردن فضای K و … می باشد.

بحث های تکنیکال که در این دوره گفته خواهد شد شامل:

تکنیکهای

 •    MSK MRI
 • MRE,MRCP,MRU
 • ABDOMEN & PELVIC MRI
 • THORAX MRI

 • کارشناسان رادیولوژی
 • دانشجویان رادیولوژی
 • علاقه مندان و فعالان حوزه MRI

افراد متقاضی برای شرکت در این دوره باید گواهی دوره مقدماتی را کسب کرده باشند یا حداقل مباحث دوره مقدماتی را آموزش دیده  باشند.

 • حمیدرضا سلیقه راد
 • محسن شجاعی مقدم
 • بهروز رفیعی
 • هدایت الله سروش
 • امید قائمی

 • ۲۵ الی ۲۸ شهریور
 • تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان پرویز کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی