دوره تخصصی نقشه برداری تومور مغزی

این دوره توانایی‌های آخرین تکنیک های MRI و MRS را در روش‌های جراحی مغز و اعصاب برای تومورهای مغزی و ویژگی‌هایی که از ارائه مطالعات علمی در موضوعات خاص دعوت شده‌اند، پوشش خواهد داد. در این دوره پیشرفته، هدف ما تسهیل بحث‌های عمیق و آموزش در مورد مزایای کنونی، مضرات، و چالش‌های نویدبخش MRI و MRS ، مانند تصویربرداری دیفیوژن، تصویربرداری پرفیوژن و MRS در تشخیص تومور مغزی وجراحی مغز و اعصاب است.

 

در طی این دوره، شرکت کنندگان با روش‌های تصویربرداری منحصر به فرد مودالیته های تصویر برداری مورد نیاز برای مدیریت پیش از جراحی بیماران مبتلا به تومور مغزی آشنا خواهند شد.

پس از تکمیل این دوره، شرکت کنندگان باید بتوانند:

 • مهم‌ترین تکنیک‌های تصویر برداری برای برنامه‌ریزی جراحی را بشناسید
 • نقش مهم تکنیک‌های MRI، مانند MRI عملکردی و تصویر برداری Tensor Diffusion را تحسین کنید.
 • روش ترکیب تصویر برای دستیابی به تشخیص دقیق را درک کنید.
 • شناخت نقش تصویربرداری پیشرفته و کمی در تشخیص و پیش از جراحی تومور مغزی

 • مقدمات تکنیک های ام ار ای تصویربرداری مغز و اعصاب: دیفیوژن وزنی و تصویر برداری تانسور (DWI/DTI)، ام ار ای عملکردی(fMRI)، اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی
 • آناتومی پرفیوژن ام ار ای، بیولوژی و فیزیولوژی تومور های مغزی
 • نقش cMRI در جراحی نورو
 • نقش MRI پیشرفته در جراحی نورو
 • اختلال در تومور های مغزی

 • رادیولوژیست ها، جراحان مغز و اعصاب و نورولوژیست ها
 • تکنیسین های ام ار ای
 • پزشکان و مهندسان پزشکی
 • محققان علاقمند

 • دکتر حمیدرضا سلیقه راد
  • پسی دکترا از دانشکده پزشکی هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
  • دکتری مخابرات دانشگاه Queen’s
  • استاديار فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری مولکولی و سلولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رئیس انجمن بین المللی ام ار ای ISMRM شاخه ایرانی
 • دکتر حسن هاشمی، رادیولوژیست,
  • استاد رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رئیس دپارتمان رادیولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر حمیدرضا حقیقت خواه،رادیولوژیست
  • استادیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر میثم علی محمدی، جراح مغز و اعصاب

  • استادیار مغز و اعصاب، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مهدی زینلی زاده

  • استادیار مغز و اعصاب، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 •  14 بهمن
 • تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان پرویز کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی

Special Topics-BrainTumorMapping_V5