دوره ام آر آی سینه

این دوره یک مرور کلی از استراتژی های تصویربرداری MR از پستان می باشد. همچنین بهینه سازی استراتژی های تصویربرداری را مورد بحث قرار می دهد. هدف این است که یک مباحث عمیق از مزایا و معایب و مشکلات روش های MRI معمولی و پیشرفته با تمرکز بر فعالیت های بالینی توضیح داده شود.

پس از اتمام این دوره آموزشی شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

 • درک مهم ترین تکنیک های تصویربرداری برای MRI پستان
 • تشخیص نقش تصویربرداری روتین، پیشرفته و کمی در تشخیص تومورهای پستان
 • درک مفاهیم تصويربرداری و راه های کاهش آرتیفکت در MRI پستان
 • درک توالی های پالس عملی و کاربرد آنها در کلینیک ها،
 • درک اهمیت استفاده از تکنولوژی تشخیص کامپیوتری (CAD)
 • شناخت اهمیت غربالگری در MRI پستان
 • مبانی فیزیک MRI
 • توالی های اولیه پالسها برای MRI پستان
 • توالی های پیشرفته پالس (از جمله توالی فوق سریع)
 • پروتکل تصویربرداری پستان
 • پس پردازش تصاویر
 • مشکلات و محدودیت ها
 • تحولات اخیر و آینده
 • سکانس های جدید: تصویربرداری دیفیوژن (DWI)
 • آناتومی پستان (گره های پستان و لنفاوی)، بیولوژی و فیزیولوژی تومورهای پستان
 • طبقه بندی BIRADS برای MRI پستان
 • نقش MRI در تشخیص مشکلات پستانی
 • اندیکاسیون هایMRI پستان
 • غربالگری سرطان پستان
 • ایمنی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
 • آماده سازی بیمار
 • کارشناسان و دانشجویان رادیولوژی
 • رادیولوژیست ها
 • دانشجویان و فارغ التحصیلام مهندسی و فیزیک پزشکی
 • محققین در حوزه تصویربرداریMRI از پستان
 • دکتر حمیدرضا سلیقه راد
  • پسی دکترا از دانشکده پزشکی هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
  • دکتری مخابرات دانشگاه Queen’s
  • استاديار فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری مولکولی و سلولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رئیس انجمن بین المللی ام ار ای ISMRM شاخه ایرانی
 • دکتر معصومه گیتی، رادیولوژیست
  • دانشیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • متخصص رادیولوژی، مرکز تصویربرداری دکتر گیتی
  • سرپرست تصویربرداری پستان و زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رئیس کمیته تصویربرداری زنان، ICR 2017
 • نسرین احمدی نژاد، رادیولوژیست
  • گروه رادیولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مسئول آموزش دانشجویان پزشکی رادیولوژی،
  • مسئول آموزش ماموگرافی
  • دستیار گروه رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مریم نوری، رادیولوژیست
 • محمد فتحی
 • 15و16 تیر
 • بلوار کشاورز،خیابان ایتالیا،بین خیابان قدس و وصال شیرازی،پ41،آزمایشگاه جامع سلولی و مولکولی،طبقه دوم،اتاق کنفرانس.

 

breastMRI