30
آوریل

0

Introducing The Quantitative MR Imaging and Spectroscopy Group (QMISG)

 سخنران: دکتر حمیدرضا سلیقه راد (رئیس گروه  سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی(QMISG) )

تاریخ و زمان: دوشنبه،19 آذر،1397 ساعت 4 عصر

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران , دانشکده فیزیک و مهندسی , کلاس A

اهداف:

  • انتخاب مقاله توسط دانشجو و استاد راهنما و ارائه آن در جلسه ژورنال کلاب
  • طرح یک سوال نامعین و همفکری در جهت پاسخ به آن سوال

No Comments

پاسخ