21
آوریل

0
ASL Perfusion

ASL Perfusion

سخنران: فردین صمدی (دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی)

تاریخ و زمان: دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 4 عصر

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران , دانشکده فیزیک و مهندسی , کلاس A

اهداف:

  • توضیح ASL
  • توضیح انواع مدل های کمی سازی
  • بررسی نحوه اندازه گیری میزان موثر برچسب گذاری با استفاده از phase contrast imaging

لینک مقاله: Quantification Issues in Arterial Spin Labeling Perfusion Magnetic Resonance Imaging