تصویربرداری محاسباتی و کمی کبد برای کمی سازی تصاویر MR کبد طراحی شده ‌است. در حال حاضر، اهداف خاص این تیم بر دو هدف اصلی متمرکز هستند : یکی تعیین مقدار چربی اضافی کبد (کبد چرب) و آهن اضافی در کبد و دیگری تشخیص کمی سرطان کبد است. هدف اصلی این تیم توسعه نرم‌افزار کمک تشخیصی با کمک کامپیوتر براساس هوش مصنوعی برای کبد است.

 • طراحی و توسعه پروتکل های ام آر آی مولتی پارمتری برای اهداف تشخیصی
 • تصویربرداری اختصاصی از بیمار در ناحیه ی کبد بر اساس نوع بیماری
 • روش های آنالیز کمی بر اساس تکنیک های هوش مصنوعی و داده های بزرگ/کوچک

 • حمیدرضا سلیقه راد، دکتری ( فیزیسیست ام آر آی)
 • حمیدرضا حقیقت خواه، پزشک (رادیولوژییست)
 • نیلوفر ایوبی، پزشک (رادیولوژییست)
 • فرید آزموده اردلان، پزشک (پاتولوژییست)
 • موید علویان، پزشک (پزشک بالینی)
 • ناصر رخشانی، پزشک (پاتولوزیست)

 • تعیین مقدار چربی و آهن انباشته شده در کبد بر اساس  T2*-Mapping
 • ارزیابی همزمان چربی ، آهن و فیبروز در بیماری کبدی
 • ارزیابی TACE با DCE- و IVIM- MRI (MRI چند پارامتری)

بزودی در وبسایت بالینی