آزمایشگاه پیشرفته تصویربرداری MR و طیف سنجی (LAMIS) بر طراحی و توسعه نسل های بعدی توالی های پالس MRI تمرکز دارد که با کنترل کیفی / تضمین کیفی MRI برای سخت افزار کسب تصویر و نرم افزار آنالیز تصویر همراه است. تیم فیزیک روش های ابتکاری برای تولید داروهای جدید کنتراست با دقت بالا، اختصاصیت برای پاتولوژی ، و ایجاد بیومارکر های مبتنی بر سخت افزار برای تشخیص و طراحی درمان دارد. چنین طراحی پارادیمی شامل پلتفرم دست کاری اسپین و پلت فرم شبیه سازی، طراحی سکانس پالس، توسعه سخت افزار مورد تقاضا و الگوریتم بازسازی با کاربرد خاص و کنترل کیفی است.

  • داینامیک اسپین:مدل کردن و درک تولید سیگنال MR و مکانیسم پالس سکانس های مختلف  و پروتکل های تصویربرداری
  • شبیه سازی MRI: توسعه یک پلت فرم شبیه ساز MRI برای تولید تصاویر realistic بر اساس ویژگی های بافت در مدل سازی معادله Bloch برای روش های مختلف نمونه برداری از فضای k ، کنتراست تصویر ، آرتیفکت تصویر و نویز
  • توسعه توالی پالس: توسعه نسل بعدی توالی های پالس MRI برای ساخت مکانیسم های جدید ساخت داروی کنتراست با دقت بالا، اختصاصیت برای پاتولوژی و بیومارکر های مبتنی بر سخت افزار برای تشخیص و طراحی درمان
  • مهندسی RF:طراحی و توسعه کویل های RF برای هدف قرار دادن همزمان اتم های مختلف بدن
  • QC / QA: طراحی و توسعه کنترل کیفی و تضمین کیفیت برای توسعه ی پارادایم های دستیابی به تصویر جدید، نرم افزار آنالیز MRI و ترویج برنامه های کاربردی بالینی مدرن
  • داروی کنتراست: توسعه داروی کنتراست MRI نسل بعد برای تعیین زودهنگام برنامه های کابردی درمانی در پزشکی

  • تعیین مقدار دقیق آهن با استفاده از MRI و طراحی و ساخت فانتوم کالیبراسیون
  • تنظیم یک پلتفرم شبیه سازی کامیپیوتری برای Fingerprinting تشدید مغناطیسی (MRF)
  • تعیین مقدار غلظت متابولیت ها در 1H-MRS مغز
  • طراحی و توسعه NMR آزمایشگاهی و تحقیقاتی

بزودی در وبسایت بالینی