ارسال پیام

  * نام

  * ایمیل

  شماره

  موضوع

  متن پیام

  تماس با ما

  آدرس: ایران، تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی، گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی(QMISG) .

  a

  ایمیل: info@qmisg.com

  a

  اینستاگرام: @qmisgeducation