• آناهیتا فتحی کازرونی، دکتری (دکتری مهندسی پزشکی و محقق فوق دکتری, دانشگاه پنسیلوانیا, آمریکا)
  • مهدی شاندیز، دکتری (استادیار, دانشگاه زاهدان, ایران)
  • کیوان قاسمی، دکتری (مدیر عامل, فعال در صنعت)
  • منیژه بیگی، دکتری (RT فیزیسیست, بیمارستان امام حسین)
  • سوگل مکنت خواه، دکتری (دانشیار, دانشگاه تهران, ایران)
  • فریده پاک، دکتری (دانشیار, مرکز سرطان, ایران)
  • مسعود بنایی، دکتری (دانشیار, ICT مرکز, ایران)
  • ابولفضل مهرانیان، کارشناسی ارشد (Postdoctoral Research Fellow, King’s College London, UK)
  • پریسا خاطری، کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری, ETH Zurich, Swiss)
  • آتنا اکبری، کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری, Queensland University, Australia)

Page 1 of 3