Constructive Interference in a Steady State (CISS)

[dt_sc_one_half first]

Constructive Interference in a Steady State (CISS)

Constructive Interference in a Steady State (CISS):   FIESTA نام سکانس balanced steady-state gradient echo شرکت GE است که زیمنس آن را TrueFISP و فیلیپس آن را balanced-FFE می نامد.

این سکانس توسط خطاهای تغییر فاز  که منجر به تولید آرتیفکت banding  در تصویر می شود می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد. چنین آرتیفکت هایی به ویژه در قاعده ی جمجمه و نواحی دیگر با susceptibility distortions دیده می شود. در واقع هنگامی که اکو ها در یک سکانس balanced-SSFP  در حین جمع آوری داده ها خارج از فاز هستند، یک الگوی تداخل مخرب مشاهده می شود. از دست رفتن سیگنال  به طور عمده در مناطقی مانند مرز  بافت هوا با اختلاف نسبتاً زیاد در magnetic susceptibility رخ می دهد این اختلاف، یکنواختی میدان مغناطیسی محلی را تحت تاثیر قرار می دهد، و منجر به دفاز شدن سریع اکوهای رمزگذاری شده می شود (گوش داخلی نمونه خوبی از یک بافت پیچیده است که از هوا، استخوان، اعصاب و عروق با magnetic susceptibility  بسیار متفاوت تشکیل شده است). محدودیت بعدی سکانس FIESTA در 3D acquisitions  است و وقتی که مقادیر TR از 10-15 میلی ثانیه بیشتر باشد مشکلاتی را ایجاد می کند. در نتیجه به منظور دستیابی به یک تکنیک بالینی b-SSFP با وضوح بالا در مناطقی  با magnetic susceptibility  متفاوت، تکنیک CISS یا FIESTA-C معرفی شد.

FIESTA-C سکانس اصلاح شده ی FIESTA / TrueFISP می باشد که در زیمنس CISS نام دارد.FIESTA-C / CISS با یک جفت اوکویزشن TrueFISP شامل دو مجموعه 3 بعدی b-SSFP که به صورت پیوسته اندازه گیری می شود با automatic shimming انجام می شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top