فیزیسیست تصویربرداری

[dt_sc_one_half first]

فیزیسیست تصویربرداری

فیزیسیست تصویربرداری:شرح نقش فیزیکدان تصویربرداری پزشکی از دیدگاه AAPM

مسئولیت تولید تصاویر تشخیصی پزشکی بین فیزیکدان تصویربرداری و پزشک تصویر برداری و تکنولوژیست تقسیم می شود. فیزیکدان تصویربرداری که شامل، دانشمندانی است که در علم فیزیک شامل فیزیک تصویر برداری و فیزیک رادیوبیولوژی و همچنین علوم پایه پزشکی و بالینی رادیوبیولوژی تربیت شده اند؛ دارای صلاحیت تصویربرداری پزشکی می باشد که چشم انداز بی نظیری برای تیم بخش بالینی تصویربرداری پزشکی به ارمغان می آورد.

مسئوليت هاي فيزيكدان تصويربرداري: در تصویربرداری تشخیصی، مشارکت فیزیکدان تصویربرداری در برنامه ریزی تخصیص منابع به فیزیك پزشکی و تصویربرداری ضروری است. همکاری هایی که از فیزیکدان تصویربرداری انتظار میرود، شامل موارد زیر است:

 • تعيين جنبه هاي فيزيكي سيستم هاي تصويربرداري تشخيصي
 • تعیین جزییات عملکرد تجهیزات جدید
 • نظارت بر تست پذیرش و تایید عملکرد دستگاه
 • نظارت بر کالیبراسیون، حفاظت پیشگیرانه تعمیر دستگاهها و مستندسازی اطلاعات مربوطه
 • توسعه و حفاظت برنامه مدیریت کیفیت برای همه تجهیزات تصویربرداری برای تسهیل کردن ایجاد تصاویر با کیفیت بهینه همزمان با کاهش دوز بیماران
 • مسئولیت تمام تجهیزاتی که نیاز به کنترل کیفی، کیفیت تصویر و اندازهگیریهای اکسپوژر بیمار دارد.
 • تعیین دوز فرایندهای رادیولوژیکی
 • اطمینان از استفاده از تکنیك رادیولوژیك خوب مانند کولیماسیون، حفاظت پرتوی و غیره…

بهينه سازي فرايندهاي تصويربرداري باليني:

 • همفکری با پزشك متخصص تصویربرداری و دیگران با استفاده از تجهیزات تصویربرداری پزشکی مربوط به جنبههای
 • رادیوبیولوژیکی و رادیولوژیکی آزمایشهای بیماران
 • مانیتور کردن اکسپوژر پرتوی بیماران، مقایسه این اکسپوژرها با تحقیقهای منتشر شده برای آزمایشهای مشابه، محاسبه دوز برای یك ارگان مشخص در آزمایشهای تشخیصی
 • بهینه سازی فرایندهای تصویربرداری مانند: پروتکلهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI، تکنیكهای رادیوگرافیك، فعالیتهای تکنولوژیست، استفاده مناسب از تجهیزات تصویربرداری

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

 

 

Scroll to Top