تفاوت بین MEG و fMRI

[dt_sc_one_half first]

تفاوت بین MEG و fMRI

تفاوت بین MEG و fMRI:ارتباط دقیق بین پاسخ های neuromagnetic بر آمده و سیگنال BOLD پیچیده است و در کی ناقصی از آن وجود دارد. یک احتمال، برای مثال، فرض می شود که افزایش سیگنال در MEG یا EEG به طور مثبت با افزایش در fMRI BOLD در ارتباط است، اما همیشه صادق نیست. پاسخ های الكترومغناطیسی مجموع وزنی پتانسیل های پس سیناپسی در مغز که در یک مقياس میلی ثانیه اتفاق می افتد، هنوز سیگنال BOLD یک پاسخ هموداینامیک است که ناشی از كانوولشن بالغ بر چند ثانیه از میانگین زمانی فعالیت قشری است. بنابراین، رابطه دقیق هنوز تحت بررسی توسط تعدادی گروه می باشد. به نظر می رسد که fMRI به تغییرات سرعت firing عصبی، که با افزایش مهار کاهش می یابد، در ارتباط است.

رابطه ارتباطات عملکردی با استفاده از fMRI و MEG اخيرا در حال بررسی است. اتصالات فانکشنال دریافت شده با MEG پیچیده تر از resting – state fMRI می باشد. resting state MEG اهمیت بالینی دارد، مانند شناسایی قشر صرع، و سطح Cognitive یا پیدا کردن دقیق قشر فیلتر شده توسط تومور های مغزی. ترکیب اطلاعات تمپورال بالا در MEG و fMRI با رزولوشن فضایی بالا می توانند با اطلاعات ساختاری، مانند DTI یا تصویربرداری diffusion DST  spectral ، برای شناسایی کانکتوم مغز انسان ترکیب شوند. یکی از مزیت های fMRI تشخیص راحت نواحی چندگانه فعال شده در حین تسک حرکتی و حسی خاص می باشد. برای مثال، در حین تحریک حرکتی، نواحی premotor و supplementary علاوه بر قشر حرکتی اولیه تحریک می شوند. MEG نیز فعالیت premotor را تشخیص می دهد، اما سیگنال ناشی از supplementary motor ضعیف تر است. بنابراین، fMRI می تواند از فعالیت برخی نواحی که با MEG مشکل ساز هستند تصویربرداری کند. یکی از عدم مزایای fMRI بخصوص در میدانهای 3 تسلا و پایینتر این است که شناسایی فعالیت توسط وریدهای تخلیه کننده آن ناحیه صورت گرفته که در مواردی ممکن است از نواحی قشری فاصله داشته باشد که موجب اشتباه در تعیین موقعیت می گردد

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top