تصویر برداری ام. آر. آی از ام. اس

[dt_sc_one_half first]

تصویر برداری ام. آر. آی از ام. اس

ام اس سکانس های اکوئیزیشن سریعتر که میانگین سیگنال اضافی ایجاد میکند توانایی به دست آوردن برش نازکتر را فراهم میکند که به این ترتیب خطر از دست رفتن تصاویر ضایعات کوچکتر ناشی از مات شدگی لبه منتج از TE موثر کوتاه، برطرف می گردد. FLAIR  سریع، برای تشخیص ضایعات اطراف بطن  بسیار رایج است زیرا اثرات توده ای جزئی مایع مغزی نخاعی را به نحوی عالی سرکوب می کند. گرچه ممکن است حساسیت کمتری برای ضایعات ساقه مغزی و طناب نخاعی داشته باشد.

پروتکل های رایج از اسلایس هایی با ضخامت 5 میلی متر با شکاف 2.5 میلی متر تا 3 میلی متر اسلایس مجاور استفاده می کند . چنانچه از ضخامت 3 میلی متر بجای ضخامت 5 میلی متر استفاده شود تشخیص حجم ضایعه بهتر انجام می شود .

Conventional MR scanning حساس ترین روش برای تشخیص ضایعات ام اس و تغییرات آن استو نقش اصلی را در تشخیص بیماری ایفا می کند . اگرچه پلاک های ام اس و تغیرات آن است و نقش اصلی را در تشخیص بیماری ایفا می کند . اگرچه پلاک های ام اس را در تمامی نقاط مغز می توان یافت اما همانگونه که پیشتر اشاره شد بیشتر در ماده سفید اطراف بطن و به صورت تخم مرغی شکل با محور اصلی عمود بر سطح بطن دیده می شوند.

در مراحل اولیه ضایعات عموما باریک و خطی بوده و معمولا اب تغییرات التهابی در اطراف محور طولی رگ مدولاری همراه است.

علاوه بر نواحی اطراف بطن، جسم پینه ای، منطقه قشری، ساقه مغز، اعصاب بینایی نیز مناطقی هستند که ضایعات غالبا در آنها واقع شده اند.

ضایعات دمیلینه شده ی فوکال واقع در امتداد کناره های جسم پینه ای (کورپوس کالوسوم) با تصویربرداری FLAIR ساژیتال به بهترین نحو به تصویر کشیده می شود .

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top