تصویربرداری پرفیوژن

[dt_sc_one_half first]

تصویربرداری پرفیوژن

مقدمه ای بر تصویربرداری ام. آر. آی. پرفیوژن

  • فرایند خونرسانی: در فیزیولوژی، پرفیوژن (Perfusion) به فرایند انتقال خون به بستر مویرگی در بافت بیولوژیکی خاص، اطلاق می شود.
  • روش های اندازه گیری پرفیوژن: نکته مهمی که درباره اندازه گیری پرفیوژن مطرح است، تشخیص تمایز پرفیوژن بعنوان پارامتری فیزیولوژیک از آناتومی عروق است.
  • تصویربرداری ام.آر.آی. پرفيوژن (Dynamic Contrast- Enhanced Perfusion MRI)
  • کاربرد بالینی در تومورهای داخل کرانیال

فرایند خونرسانی :در فیزیولوژی، پرفیوژن فرایند انتقال خون به بستر مویرگی در بافت بیولوژیکی خاص، اطلاق می شود. این واژه، از فعل فرانسوی”Perfuse” به معنای “ریختن روی چیزی یا درون آن ” برگرفته شده است. خون در بدن گردش می کند و مواد غذایی و اکسیژن را برای همه سلولهای بدن می برد و مواد زائد و دی اکسید کربن را از بافت ها جدا و دور می کند تا از بدن خارج شوند.بدون وجود ذخیره خونی، سلولها و بافت ها خواهند مرد.

گردش خون در بدن با پمپاژ قلب از طریق سیستم گردش خون که متشکل از عروق خونی به نام شریان، سیاهرگ و مویرگ انجام می شود. شریان ها، خونی که سرشار از اکسیژن است را از قلب به همه قسمتهای بدن میرساند. با دور شدن هر چه بیشتر شریان ها از قلب، اندازه آن ها کوچکتر می شود تا جایی که تبدیل به مویرگ ها در سطح اندام شوند. خون در مویرگ ها اکسیژن و مواد غذایی تازه را به سلولها می دهد و گازهای زائد و دی اکسید کربن را از سلول ها جدا می کند. مویرگ ها از طرف دیگر به کوچکترین سیاهرگ ها در بدن متصل هستند. با دور شدن از بافت و نزدیک شدم به قلب، سیاهرگ ها بزرگتر می شوند.

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

تصویربرداری پرفیوژن

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top