تصویربرداری اسپین اکو سریع

[dt_sc_one_half first]

تصویربرداری اسپین اکو سریع

توالی تصویربرداری اسپین اکو سریع (FSE) شامل یک تک پالس RF تحریکی 90 درجه و به دنبال آن قطاری از پالس های RF باز کانونی کننده ۱۸۰ درجه که اغلب قطار پالسی نامیده می شود، می باشد. همچنین این امکان وجود دارد که از یک پالس باز کانونی کننده کمتر از ۱۸۰ درجه استفاده کرد، که این اجازه را می دهد با قطار آکو طولانی تری استفاده شود اما فرکانس ها و افت سیگنالهای اضافی تولید میکند که فراتر از محدوده ای بخش بحث می باشد. تک خط فضای kبین هر پالس ۱۸۰ درجه اخذ می شود، که منجر به یک قطار پالس قرائت می شود که معمولا بین ۳۲ و ۱۲۸ طول اکو می باشد. دلیل استفاده از پالس های ۱۸۰ درجه باز کانونی کردن سیگنال بین هر خط می باشد که وزن T2 با طول عمر طولانیتر نسبت به وزن T2 با طول عمر کوتاهتر مشاهده شده در EPI، ایجاد می کند

تک خط فضای بین هر پالس ۱۸۰ درجه اخذ می شود، که منجر به یک قطار پالس قرائت می شود که معمولا بین ۳۲ و ۱۲۸ طول اکو می باشد. دلیل استفاده از پالس های ۱۸۰ درجه باز کانونی کردن سیگنال بین هر خط می باشد که وزن T2 با طول عمر طولانیتر نسبت به وزن T2 با طول عمر کوتاهتر مشاهده شده در EPI، ایجاد می کند. در حقیقت، قرائت های FSE همچنین می توانند از زوایای چرخش خیلی کمتر از ۱۸۰ درجه استفاده کنند، که به حفظ طول قطار اكو فراتر از زمانهای T2 نرمال به دلیل مشارکت STE و اسپین اکوهای رده بالاتر کمک می کند (شکل ۴۶)، که معولا بدون اعوجاج های قابل توجه وآرتیفکت ها می باشد به این دلیل که هر قرائت بر روی یک اسپین اکو باز کانونی کننده RF متمرکز شده است. علارقم مزایای آن، به دلیل دشواری های تکنیکی با پالسهای دقیقا ۱۸۰ درجه، مقدار مشخصی از سیگنال فراتر از افت T2 مورد انتظار، از دست می رود. این مسئله منجر به افت در قطار اکو می شود که سریعتر از افت T2 می باشد، که باعث محدود شدن رزولوشن تصویر می شود. مسئله دیگردر ارتباط با استفاده از قطار پالس های ۱۸۰ درجه، بالا بودن حرارت بافت (SAR) ناشی از تمام پالس های RF می باشد، که اغلب به یک TR افزایش یافته به منظور اجازه برای خنک شدن بافت نیاز است که باعث افزایش زمان اسکن می شود. این محدودیت ها اغلب تعداد پالسهای ۱۸۰ درجه را به کمتر از تعدادی که برای یک تصویربرداری تک شات نیاز است، محدود می کند. این مسئله نیاز به یک تصویربرداری مولتی شات دارد، که حالت نمونه برداری در آن مشابه multi shot EPI بوده و اگر در آن از پالسهای refocusing غير از ۱۸۰ درجه استفاده می شود فواصل بین خطوط فرکانس نیز مشابه multi shot EPI میباشد.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top