ترکیب Transcranial Magnetic Simulation با fMRI

[dt_sc_one_half first]

ترکیب Transcranial Magnetic Simulation با fMRI

ترکیب Transcranial Magnetic Simulation با fMRI :  یک ابزار غير مداخله ای و بدون درد برای تحریک الکتریکی قشر مغز انسان می باشد. TMS نورون های قشری را دپولاریزه می کند و می تواند رفتارهای الکتروفیزیولوژیکی و رفتاری قابل اندازه گیری را نشان دهد. TMS معمولا برای یک ناحیه قشری به کار می رود اما می تواند برای دو ناحیه یا بیشتر نیز به کار رود. محرک های تک یا جفت و یا قطارهای کوتاه از محرک ها (یعنی انفجارهای فرکانس بالا) وسیله ای برای پردازش عصبی مداوم منقطع کوتاه را در قشر تحریک شده فراهم می کند. TMS مكرر (rTMS) به کاربرد قطارهای طولانی مدت از محرک ها اشاره دارد، که هر دو به طور مستمر به صورت قطارهای طولانی در یک سرعت ثابت (continuous rTMS) یا به صورت متناوب به صورت مکرر یعنی TTMS متناوب یا burst – likeبدست می آیند. TTMS می تواند تحریک پذیری قشر مخ در محل تحریک را تغییر دهد و از راه دور نیز نواحی مغز فراتر از زمان تحریک را به هم مرتبط کند. اثرات TTMS ، neuromodulatory را به ابزار ارزشمندی برای مطالعه انعطاف پذیری فانکشنال شبکه های عصبی تبدیل می کند و ممکن است از نظر درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و روانی استفاده شود. TMS چگونه عصب های قشری را تحریک می کند.؟

TMS باعث تحریک القایی (electro – magneto – electric) آکسون های عصبی می شود. به طور اختصار، پالس جریان بالا در کویل محرک تولید می شود. میدان الکتریکی متغیر با زمان یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان را تولید می کند که جهت خطوط ارشی آن به طور عمود بر صفحه کویل می باشد. میدان مغناطیسی پالسی توسط جمجمه تضعیف نمی شود و یک میدان الکتریکی در بافت مغزی سطحی (یعنی قشر) القا می کند که موازی با صفحه کویل می باشد ولی جهت آن مخالف میدان الکتریکی کویل می باشد.

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top