استراتژی ها و چالش های انالیز DTI

[dt_sc_one_half first]

استراتژی ها و چالش های انالیز DTI

استراتژی ها و چالش های انالیز DTI:

  • آناليز DTI تنها بخشی از یک مطالعه DTI را تشکیل می دهد و متقابلا به سایر استراتژی ها در مسیر DTI مانند اخذ داده ها وابسته است
  • روش های بسیار متفاوتی برای آنالیز DTI وجود دارد و روش بهینه به هدف (ها) تحقیق بستگی دارد
  • روش های آنالیز DTI را میتوان به سه کلاس اصلی طبقه بندی کرد: روش های کل مغز، ناحیه ای و بر پایه و کسل
  • معایب و مزایایی در روش های آنالیز DTI وجود دارد، و هیچ بهتری سیگنال یا بدتری
  • روش آنالیز وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تکنیک ها وجود دارند که بیشتر یا کمتر برای هر کاربرد موردنظر مناسب هستند

مقدمه ای بر آنالیز DTI: از ابتدا، DTI به منظور مطالعه تغییرات ساختار میکرونی بافت در طیف گسترده ای از اختلالات عصبی و روانشناسی، همچنین در رشد طبیعی و پیری استفاده شده است. روش های بسیاری برای استخراج اندازه های DTI از داده ها و مقایسه آنها در میان افراد وجود دارد. همانطور که هر کدام از این روش ها مزایا و محدودیت هایی دارند، بهینه ترین روش آنالیز به پرسش بالینی و تحقیقی که نیاز به پاسخ دارد، بستگی دارد. علاوه بر این، محدودیت های روش انتخابی باید در حین تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند. در این بخش خلاصه ای از گزینه های مختلفی که برای آنالیز داده های DTI در دسترس هستند را ارئه می دهد آنالیز داده های DTI تنها یک بخش از مسیر پردازش DTI میباشد. شکل ۵۸ خلاصه ای از مسیر DTI اصلی، از هدف مطالعه DTI، از طریق اخذ داده ها، آنالیز داده ها، و تفسیر نتایج می باشد. توجه کنید که این مراحل مختلف مستقل از یکدیگر نیستند؛ برای مثال، بهینه ترین تکنیک آنالیز به کیفیت داده ها و نحوه اخذ آنها وابسته است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top