آناتومی مفصل شانه

[dt_sc_one_half first]

آناتومی مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه:استخوان های تشکیل دهنده این مفصل استخوان کتف (scapula)، استخوان بازو (humerus)و ترقوه ( clavicle) هستند.استخوان کتف روی دنده ۲ تا ۷ را می پوشاند و حدود ۱۷ عضله استخوان کتف می چسبند.

استخوان ترقوه s شکل است و در جلو قفسه سینه قرار دارد که از طرف داخل با جناق (sternum) مفصل می شود و  در خارج با زائده آکرومیون استخان كتف مصل آکرومیو کلویکولار را می سازد.

استخوان بازو (humerus) یک استخوان بلند است سر استخوان هومروس گرد و کروی است که با پوشش غضروفی با حفره گلنوئيد مفصل می شوند و مفصل شانه را تشکیل میدهد.

مفصل شانه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه است و شانه یک مفصل نیست بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از پنج مفصل جداگانه است.

مفصل گلونوهومرال (GH Glenohumeral joint): این مفصل بین سر گرد استخوان بازو و حفره گلنوئید که کم عمق است تشکیلی می گردد. و از نوع مقصل گوی و کاسه است. سطوح مفصلی توسط غضروف هيالین پوشیده می شوند و یک لبه از جنس غضروفی لیفی به نام لابروم گلنوئید (glenoid labrum)، عمق حفره گلنوئید را افزایش می دهد. حفره گلنویید فقط یک سوم سر استخوان بازو را می پوشاند و لابروم باعث می شود این حفره وسیعتر شود ولی باز هم پوشش سر استخوان بازو توسط حفره گلنویید کم است که باعث ناپایداری این مفصل می شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

آناتومی مفصل شانه

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top